Wie is Tante Betje

Foto van Ilse Ruijters, oprichtster van gastouderbureau Tante Betje

Tante Betje is het bureau van drs. Ilse Ruijters. Ze startte dit bedrijf midden in de economische crisis, eigenlijk uit frustratie.

Eerlijk

Ilse: “Mijn zus werd gastouder en liep tegen een aantal hindernissen op. Ten eerste kreeg ze te maken met gastouderbureaus die een kapitaal verdienden over haar rug heen. Er klopt natuurlijk niets van dat zij het werk doet en het gastouderbureau daarmee zijn zakken vult. Natuurlijk moet ook een gastouderbureau kunnen bestaan, maar de balans moet evenwichtig zijn.”

Transparant

Daarnaast bleek de gastouderbureau-wereld onduidelijk. Het ene bureau beloofde nog goudere bergen dan het volgende, terwijl over gastouderopvang eigenlijk niet zo moeilijk gedaan hoeft te worden. Een krachtige koppeling gaat over een chemie tussen gast- en vraagouder. Zij moeten elkaar vertrouwen en een goed gevoel over bij elkaar. Onze taak is hen te koppelen en doeltreffend te ondersteunen.”

Visie

Het pedagogisch beleidsplan van Tante Betje is in samenwerking met een aantal onderwijsprofessionals tot stand gekomen. Zij hebben expertise op verschillende vlakken. Zo zitten er elementen van Jenaplan-, Montessori- en OGO-onderwijs in de visie verwerkt. Van alle stromingen hebben we het beste gecombineerd. Wij staan voor kwaliteit.”

Advertenties